AktualnościO mnie  
Działalność
 

Wybory do sejmu 2019 r.

Mój Program wyborczy!

Mój Program Wyborczy w Zakresie Ochrony Zdrowia.

 • Wzrost finansowania ochrony zdrowia odpowiadający poziomowi naszej zamożności w UE w wysokości 71% średniej. Co oznacza poziom 149 mld PLN (Plan PiS na 2020 rok to 105 mld PLN)
 • Skrócenie kolejek do Poradni Specjalistycznych do poziomu społecznie akceptowanego (jest to poziom różny dla różnych poradni z racji ich specyfiki inny dla chorób przewlekłych inny dla stanów nagłych.
 • Możliwość dopłacania do usług medycznych przez samorządy
 • Zapewnienie maksymalnej dostępności wszystkich potrzebnych szczepień profilaktycznych
 • Zmniejszenie nieodpowiedzialnego stosowania antybiotyków poprzez zmianę polityki refundacyjnej (zastosowanie antybiotyku po wykonaniu antybiogramu)
 • Wprowadzenie ulg podatkowych dla pacjentów z największymi obciążeniami finansowymi leczenia.

Mój Program Wyborczy w Zakresie Oświaty.

 • Nowoczesne stołówki w szkołach podstawowych, w oparciu o produkty od polskiego rolnika.
 • Dostosowanie podstaw programowych do współczesnych uwarunkowań gospodarczych.
  Zwiększenie środków rządowych na cele oświatowe do kwoty zabezpieczającej pensje nauczycieli.
 • Stały wzrost pensji nauczycieli i pracowników oświatowych powiązany ze średnią zarobków w sferze przedsiębiorstw.
 • Przywrócenie prestiżu zawodu nauczyciela.
 • Pełna dostępność oświaty dla wszystkich dzieci.
 • Powiązanie kształcenia uniwersyteckiego z działalnością przedsiębiorstw.
 • Budowanie współpracy szkół wyższych z biznesem.

 

Kandydat do Rady Miasta Lublina

Szanowni Państwo

przede wszystkim bardzo dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyli mnie Państwo w trakcie wyborów samorządowych 4 i 8 lat temu. Dzięki Wam mogę godnie reprezentować Nasze Miasto, będąc Radnym Rady Miasta Lublina już dwie kadencje, działając w siedmiu komisjach, pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządności i Porządku Publicznego.

Lublin jest moim miastem rodzinnym, tu się wychowywałem, tu dorastałem, tu zdobyłem wykształcenie (Szkoła Podstawowa nr 18, II Liceum Ogólnokształcące „Zamoj” oraz UMCS - Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny). Wykształcenie uzupełniłem na studiach podyplomowych na Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem (dyplom z wyróżnieniem).

Podczas wieloletniej, bardzo wytężonej pracy zgromadziłem pokaźny zapas doświadczenia oraz umiejętności, które pozwalają mi na jeszcze bardziej aktywną działalność. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż przez 26 lat pracowałem w PKN ORLEN SA, gdzie wnikliwie poznałem mechanizmy funkcjonowania dużych organizacji, możliwe problemy i sposoby ich rozwiązywania.
Moje doświadczenie wykorzystuję do wspierania przedsiębiorczości, inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy.

Poza działaniami w Radzie Miasta, cały czas jestem aktywny społecznie. Biorę stały udział w wielu akcjach prospołecznych, jak np.: Kwesta na Ratowanie Zabytkowych Pomników (cmentarz przy ul. Lipowej, gdzie dotychczas zebrałem blisko 100 000 złotych), Bank Żywności w Lublinie, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Moje osiągnięcia:

ŸŸ•Od 9 lat organizuję Festyn „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych”, który odwiedziło już tysiące osób
Ÿ•Od 8 lat z wielkim powodzeniem organizuję Światowy Zjazd Zbyszków
•W 2016 roku zdobyłem tytuł Samorządowca Roku - wg Portalu Samorządowego
•W 2017 roku zdobyłem tytuł Samorządowca Województwa Lubelskiego
•Promuję Lublin (m. in. dzięki tym akcjom Plac Litewski zdobył tytuł Inwestycji Polski Wschodniej, a skrzyżowanie wielopoziomowe nad rondem im. Rotmistrza Witolda Pileckiego - Inwestycji Roku 2017)
•Jestem współtwórcą grupy inicjującej Maraton Lubelski, który do dziś wspieram
•Jestem honorowym członkiem Stowarzyszenia Rodzina Katyńska - za sadzenie dębów katyńskich
•Otrzymałem Srebrny Medal Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP

Moje priorytety dla Lublina:
•Udział w projektach mających na celu powstawanie nowych i rozwój istniejących przedsiębiorstw
•Wspieranie powstawania nowych miejsc pracy
•Pomoc w realizacji pomysłów lublinian oraz organizacji pozarządowych
•Promocja miasta w celu zwiększenia liczby turystów
•Kultywowanie historii miasta i regionu
•Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
•Budowa społeczeństwa obywatelskiego
•Promocja zdrowego trybu życia

Będę działał na rzecz realizacji projektów w poszczególnych dzielnicach:

Bronowice
•Kontynuacja remontu ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ulicy Pogodnej;
•Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 33 przy ulicy Pogodnej;
•Przebudowa i remont ulicy Bronowickiej wraz z budową miejsc parkingowych;
•Remont ulicy Sokolej i wykonanie parkingów w pasie drogowym;
•Remont chodnika przy ulicy Grabskiego na całej długości.

Sławinek
•Wykonanie nawierzchni twardej na ulicy Powstańców Śląskich od ulicy Emilii Plater od ulicy Żółkiewskiego;
•Zorganizowanie Domu Kultury (Dom Seniora) w dzielnicy;
•Nasadzenie drzew tlenowych w dzielnicy Sławinek;
•Budowa parkingu przy ulicy Krynicznej na wjeździe od alei Warszawskiej;
•Montaż śmietników na psie odchody (20 sztuk) na terenie Sławinka.

Stare Miasto
•Regulacja stanu własności kamienic na Starym Mieście;
•Zagospodarowanie podwórka przy ulicy Jezuickiej 14;
•Rozwiązanie problemu anten satelitarnych szpecących wizerunek Starego Miasta;
•Remont kwartału ulic i chodnika przy ul. Kowalskiej, Furmańskiej, przy Placu Zamkowym, alei Tysiąclecia;
•Remont i odnowienie murków wokół Placu Zamkowego, doposażenie go nowymi ławkami.

Śródmieście, Czwartek
•Utworzenie miejsc parkingowych u zbiegu ulicy Szkolnej i ulicy Czwartek;
•Monitoring ulicy Lubartowskiej od alei Tysiąclecia do ulicy Obywatelskiej;
•Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 24;
•Przebudowa i doświetlenie ulicy Plażowej;
•Przebudowa ulicy Wiercieńskiego i ulicy Rowerowej (budowa nowego chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia, monitoringu).

Wieniawa:
•Dokończenie remontu lokalu po „Karczmie Słupskiej” na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej i (względnie) domu kultury;
•Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 (remont sali gimnastycznej, instalacja
klimatyzacji);
•Przebudowa Alei Racławickich wraz z budową infrastruktury rowerowej, buspasów itp.
•Kompleksowy remont ulicy Popiełuszki;
•Zakup i zagospodarowanie skweru przy ulicy Spadochroniarzy 4.

Będę podejmował także inne działania dla społeczeństwa Lublina, gdy tylko otrzymam od Państwa w tym zakresie informacje. Moje dotychczasowe działania były skuteczne i jeśli Państwo mi zaufają, wspólnie rozwiążemy wiele problemów miasta Lublin.


Liczę na Państwa głos 21 października 2018 roku

Z serdecznymi pozdrowieniami
Zbigniew Jurkowski

 


  Poleć stronę znajomym