Zbigniew Jurkowski

Szanowni Mieszkańcy Lubelszczyzny

Z ogromną pokorą i zobowiązaniem do służby publicznej, pragnę się do Was zwrócić. Przez wiele lat miałem zaszczyt reprezentować Was jako radny miejski w Lublinie, a teraz chcę podjąć jeszcze większą odpowiedzialność – reprezentację naszej wspaniałej społeczności w Sejmie.

Moja praca jako radnego nauczyła mnie, jak ważne jest słuchanie i reagowanie na potrzeby ludzi, którzy powierzają swoje losy w ręce swoich przedstawicieli. To właśnie te doświadczenia i ważne lekcje pokazały mi, jak bardzo potrzebne jest głoszenie Waszych opinii, trosk i ambicji na poziomie ogólnokrajowym.

Platforma Obywatelska, do której mam zaszczyt należeć, jest ugrupowaniem, które stawia na wartości, takie jak solidarność, sprawiedliwość i rozwój. Działając w ramach Koalicji Obywatelskiej, chcę kontynuować pracę nad tworzeniem lepszego jutra dla nas wszystkich. Moje główne cele obejmują:

  1. Edukację dla Przyszłości: Działam na rzecz inwestowania w edukację, aby każde dziecko miało równe szanse na rozwój i zdobycie wiedzy potrzebnej w dzisiejszym świecie.
  2. Rozwój Regionalny: Znam naszą Lubelszczyznę i jej potencjał. Będę walczyć o inwestycje, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego naszego regionu i poprawią jakość życia naszych rodaków.
  3. Opiekę Zdrowotną Dla Wszystkich: Wierzę, że dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej powinien być prawem każdego obywatela. Będę zabiegać o środki na modernizację naszych placówek medycznych.
  4. Ochronę Środowiska: Zależy mi na czystym i zdrowym otoczeniu dla naszych rodzin. Będę wspierać polityki proekologiczne i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  5. Dialog Społeczny: Ważne jest, abyście mieli głos w tym, co dzieje się w naszym kraju. Chcę być waszym przedstawicielem i włączyć Was w procesy decyzyjne.

Drogie Panie i drodzy Panowie, mam nadzieję, że pamiętacie moją pracę na rzecz Lublina i naszego regionu. Razem możemy zrobić jeszcze więcej, razem możemy zbudować przyszłość, na którą wszyscy zasługujemy. Proszę o Wasze wsparcie i zaufanie, bym mógł kontynuować walkę w Waszym imieniu.

Z poważaniem,
Zbigniew Jurkowski
Kandydat na Posła do Sejmu
Pozycja nr 27, lista Koalicja Obywatelska

Mój teren wyborczy