Zbigniew Jurkowski

Szanowni Państwo

Kandyduję na radnego miasta Lublin z komitety prezydenta Krzysztofa Żuka w nadchodzących wyborach samorządowych.

Lublin jest moim miastem rodzinnym. Tu się wychowywałem, dorastałem i zdobyłem wykształcenie. Ukończyłem Szkołę Podstawową nr 18, II Liceum Ogólnokształcące “Zamoj”, a następnie Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Swoje wykształcenie uzupełniłem na studiach podyplomowych na Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, uzyskując dyplom z wyróżnieniem.

Przez 26 lat pracowałem w PKN ORLEN S.A., gdzie zdobyłem cenne doświadczenie w zarządzaniu o rozwiązywaniu problemów. Poznałem mechanizmy funkcjonowania dużych organizacji, co z pewnością będzie niezwykle pomocne w mojej działalności w Radzie Miasta.

Przez ostatnie trzy kadencje miałem zaszczyt reprezentować Państwa jako radny miejski. Był to dla mnie czas wytężonej pracy i ogromnej satysfakcji. Doświadczenie to nauczyło mnie, jak ważne jest słuchanie ludzi i wspólne rozwiązywanie problemów.

Oprócz pracy zawodowej jestem mocno zaangażowany w życie społeczne Lublina. Biorę stały udział w wielu akcjach prospołecznych, takich jak:

  • Kwesta na Ratowanie Zabytkowych Pomników (cmentarz przy ul. Lipowej, gdzie zebrałem dotychczas 177 000 zł)
  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2024 – zebrałem 12 000 zł
  • Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
  • Bank Żywności

Moje umiejętności analityczne, doświadczenie w zarządzaniu oraz zaangażowanie w życie społeczne Lublina czynią mnie idealnym kandydatem na radnego miasta. Wierzę, że mogę wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności, aby Lublin stał się miastem jeszcze bardziej nowoczesnym, przyjaznym dla mieszkańców i bezpiecznym.

Moje priorytety dla Lublina:

  • Wspieranie rozwoju gospodarczego miasta – tworzenie nowych miejsc pracy i przyciąganie nowych firm.
  • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – zwiększenie liczby patroli i monitoring miejski.
  • Inwestycja w infrastrukturę – remonty dróg, chodników i budowa nowych parkingów.
  • Rozwój terenów zielonych – tworzenie parków, skwerów i miejsc rekreacji.
  • Wspieranie kultury i sportu – organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Wierzę, że moje doświadczenie, zaangażowanie i energia będą cennym atutem dla Rady Miasta Lublin.

Proszę o Państwa głos w wyborach samorządowych.

Mój teren wyborczy